Warmia i Mazury to region, który wyróżnia się zarówno w skali kraju jak i Europy różnorodnością biologiczną oraz bogactwem środowiska naturalnego.

W naszym regionie w finansowaniu ochrony środowiska uczestniczy od ponad dwóch dekad Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz to obecnie nie tylko miejsce podpisywania umów na kolejne inwestycje, ale również – a może przede wszystkim – otwarta platforma wymiany doświadczeń oraz konsultacji wielu planów i projektów.

Od lat ważną dziedziną naszej działalności jest edukacja ekologiczna i ochrona przyrody. Bierzemy także aktywny udział w ogólnopolskim projekcie doradztwa energetycznego. Duże zainteresowanie wykorzystaniem OZE i poprawą efektywności energetycznej przez osoby fizyczne, z którymi Fundusz rozpoczął współpracę w 2015 r., zaowocowało kolejnymi środkami pozyskanymi z NFOŚiGW na kontynuację np. Programu Prosument.

Będąc blisko beneficjentów, ich potrzeb oraz problemów chcemy profesjonalnie i efektywnie pomagać w  realizacji krajowych i regionalnych programów środowiskowych. Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur.

Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 19.04.2024 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie (konkurs PJB).
Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 29.03.2024 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2024. Serdecznie zapraszamy do współpracy
Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków

Wzór umowy

Realizacja umów

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (rolnicy)

Konkurs w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2 Fundusz Ekologii

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - IV nabór

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, tzw. Duży Strażak (2023)

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – nabór na lata 2020-2022

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie"

Program priorytetowy EWA plus

Program priorytetowy EWA plus

Dokumenty rozliczeniowe programu "EWA plus"

Archiwalne konkursy

Instrukcja oznaczania przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie