Aktualności

Aktualności

 • Gmina Kisielice porządkuje gospodarkę wodno-ściekową

  Prawie 930 tys. zł będzie kosztowała budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kisielicach. Zadanie, które realizuje miejscowe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  Montaż finansowy projektu będzie stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – ponad 591 tys. zł i pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie – […]

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Piecki

  Gmina Piecki to kolejny samorząd, który zdecydował się zmodernizować oświetlenie uliczne na swoim terenie. Będzie to możliwe dzięki środkom z programu „EKO-LUKS”, który w naszym regionie wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Modernizacja zostanie przeprowadzona w miejscowościach: Cierzpięty, Czaszkowo, Nowy Most, Chostka, Rosocha i Machary. W sumie wymienionych zostanie 56 opraw oświetleniowych. […]

 • Wręczono kolejne promesy w konkursie „Mały Strażak”

  Kolejne jednostki OSP z regionu odebrały promesy na zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze pochodzą z programu „Mały Strażak”, który w naszym regionie wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Tym razem środki trafią do strażaków z czterech powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego. Wręczenie promes odbyło się podczas uroczystych apelów: w Starzykowie (powiat […]

 • „Ciepłe Mieszkanie: – szkolenie dla przedstawicieli gmin

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Zespół Doradców Energetycznych zapraszają pracowników gmin do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, które odbędzie się w w środę 16 listopada o godz. 10. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (ul. Głowackiego 17). Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie maksymalnie […]

 • Uwaga! Zmiana regulaminu programu wapnowania gleb

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że z dniem  09.11.2022 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Do dnia 30.11.2023 r. został wydłużony został nabór wniosków, przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego do kwoty 19 mln zł. Kwalifikowane będą koszty zakupu wapna nawozowego/środków wapnujących […]

 • Uroczysta strażacka zbiórka w Bartoszycach

  W bartoszyckiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 7 listopada odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i łodzi ratowniczej Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Pieszkowo. Podczas uroczystości wręczono również dwunastu Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z powiatu bartoszyckiego i pięciu MDP z pow. lidzbarskiego promesy na […]