fot. Krzysztof Stasiaczek

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wspieramy przedsięwzięcia i inicjatywy służące przyrodzie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomagamy, edukujemy i staramy się zmieniać postawy, tak by w jak największym stopniu ograniczać negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne. Finansujemy projekty z zakresu ochrony atmosfery, ochrony wód, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz monitoringu środowiska. Zapraszamy do współpracy.
Grzegorz Wajzer

fot. Grzegorz Wajzer

Nasze
WYDARZENIA