fot. Krzysztof Stasiaczek

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Ma na celu poprawę stanu środowiska wokół nas, ochronę ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności dla nas i następnych pokoleń. Wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy służące środowisku w województwie warmińsko-mazurskim. Pomagamy, edukujemy i staramy się zmieniać postawy, by ograniczać negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.
Grzegorz Wajzer

fot. Grzegorz Wajzer

Nasze
WYDARZENIA