Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze – Feniks

ZMIANA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE”

W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW w Olsztynie)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , WFOŚiGW  w Olsztynie informuję, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Pani/Pana  danych osobowych są WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW , odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.

WFOŚiGW w Olsztynie,  w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych  przez współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.”

Ponadto, WFOŚiGW w Olsztynie  w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią)  „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego”.

Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-NFOSiGW-na-potrzeby-planu-rozwojowego.pdf

Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratora https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Wspoladminis.pdf

Uwaga!

OD 22 kwietnia 2024 r Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Wymagana dokumentacja
Wniosek on-line
Punkty informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do kontaktu

Ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza” pod nr telefonu 22 340 40 80

Infolinia WFOŚiGW w Olsztynie dotycząca Programu „Czyste Powietrze”: tel.  089 522 02 05, czynna: poniedziałek – godz. 8-16, wtorek 9-14, środa- nieczynna, czwartek- 9-14, piątek – 9-14.

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową pod adresem:  info@fundusz.olsztyn.pl

UWAGA!

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

NFOŚiGW w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawia każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu.

Nasi Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Ciąg znaków zawiera następujące logotypy: Krajowy Planu Odbudowy, flaga Polski i flaga Unii Europejskiej

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od grudnia 2022 r. współfinansowany jest ze środków udostępnionych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na prefinansowanie inwestycji zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Łączna kwota przekazana dotychczas przez PFR na ten cel wynosi ponad 3 447,9 mln zł.

Dodatkowe informacje o prefinansowaniu można znaleźć na stronie KPO: https://czystepowietrze.gov.pl/kpo/inwestycje-kpo-w-ktorych-uczestniczymy