Unijne środki dla regionu

W piątek 14 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Tym razem środku unijne trafiły do Gminy Biskupiec, Hurtowni „Elektryk” oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie. Beneficjenci skorzystali z możliwości jakie daje im Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podpisanie umów miało charakter symboliczny, ponieważ w konkursie zostało wybranych 97 projektów na łączną kwotę blisko 40 mln zł.

– Dziś podpisujemy umowy z beneficjentami, którzy nie po raz pierwszy z powodzeniem sięgnęli po środki unijne – mówił podczas spotkania Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej realizowali oni inne ważne inwestycje. Mamy nadzieję, że wykonanie nowych projektów przebiegnie równie sprawnie jak poprzednio.

Jednym z beneficjentów, którzy podpisywali umowę był Gmina Biskupiec w powiecie nowomiejskim, gdzie w najbliższym czasie zostaną zmodernizowane budynki: ochotniczej straży pożarnej i gminnego ośrodka kultury, gdzie dotychczasowe piece zostaną zastąpione nowoczesnymi pompami ciepła o mocy 150 kW. Modernizacja pozwoli rocznie zmniejszyć emisję CO2 o ponad 143 tony w skali roku. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2 mln zł, z czego 1, 7 mln zł to unijna dotacja. Skutecznie pod dofinansowanie sięgnęło także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. Tym razem unijne środki pozwolą na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w bazie PWiKu. Instalacja, której koszt wyniesie prawie 1,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu blisko 745 tys. zł, będzie miała łączną moc 120 kW. Trzecim beneficjentem podpisujący umowę dofinansowania była Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Firma ta już kilkukrotnie korzystała ze środków unijnych na budowę instalacji fotowoltaicznych. Tym razem ogniwa będą produkowały energię elektryczną na dachach budynków w Elblągu i Ełku. Łącznie moc instalacji, której koszt oszacowano na 590 tys. zł wyniesie 80 kW. Dofinansowanie w tym przypadku stanowi 264 tys. zł.

W ramach przeprowadzonych dotychczas naborów w ramach RPO WiM 2014-2020, zostały wybrane do dofinansowania 104 projekty o łącznej wartości ok. 90 mln zł, w tym 61 mln zł w ramach działań wdrażanych przez WFOŚiGW w Olsztynie. Łączny poziom dofinansowania, który trafi do beneficjentów to ok. 63 mln zł, w tym 40 mln do beneficjentów WFOŚiGW w Olsztynie.

Środki przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorców (z 104 umów to 88 beneficjentów na kwotę ok. 30,5 mln zł), gmin (odpowiednio – 13 samorządów na kwotę ok. 30 mln zł) oraz innych podmiotów, w tym spółdzielni i wspólnot (2 beneficjentów – 2,3 mln zł), organizacji pozarządowych, jednostek Lasów Państwowych, a także innych instytucji oraz osób prawnych.

 

Accessibility Toolbar