Zapraszamy na szkolenia

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się dnia 8 oraz 9 maja. Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o płatność. Szkolenie poprowadzą specjaliści WFOŚiGW w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Swój dział w spotkaniu należy zgłaszać  poprzez stosowny formularz. Inny na każdy dzień spotkania. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w dniu 8 maja, jednak koszt noclegu i kolacji zostaje po stronie uczestnika o ile uczestnik chce z tego skorzystać. Telefon na recepcję: 89 537 56 28.

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!

wypełnij formularz na 8 maja

wypełnij formularz na 9 maja

 

Accessibility Toolbar