Cyberbezpieczeństwo

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami, które przybliżają zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem oraz zawierają wskazówki dotyczące skutecznych metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo, według obowiązujących przepisów, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni to:

– Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania
– Kradzieże tożsamości
– Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych
– Blokada dostępu do usług
– Niechciana poczta (SPAM)
– Socjotechnika
– Phishing

Pamiętaj, że żaden bank ani urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów lub interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem oraz stosowanie odpowiednich metod zabezpieczenia się przed nimi to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartfona czy portali internetowych.

Warto również zapoznać się z informacjami i poradnikami zamieszczonymi na stronach:

https://stojpomyslpolacz.pl/
https://cert.pl/
https://akademia.nask.pl/
https://www.saferinternet.pl/
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

Rekomendacje dla obywateli

Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym bezpieczeństwa skrzynek pocztowych i kont w mediach społecznościowych oraz zastosuj się do jego zaleceń. Bądź wyczulony na sensacyjne informacje, zwłaszcza te zachęcające do natychmiastowego działania. Weryfikuj informacje w kilku źródłach. Upewnij się, że informacja jest prawdziwa, zanim przekażesz ją dalej w mediach społecznościowych. W razie wątpliwości, wstrzymaj się. Uważaj na linki w wiadomościach mailowych i SMS-ach, szczególnie te sugerujące konieczność zmiany hasła lub informujące o podejrzanej aktywności na koncie. Tego typu ataki często mają na celu zdobycie informacji zawodowych. Zadbaj o kopie zapasowe wszystkich ważnych plików i upewnij się, że potrafisz je przywrócić w razie potrzeby. Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie [incydent.cert.pl](https://incydent.cert.pl) lub mailowo na [cert@cert.pl](mailto:cert@cert.pl). Podejrzane SMS-y prześlij na numer 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie tego numeru w kontaktach.

Materiały

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Najczęściej zgłaszane incydenty do CERT Polska w latach 2017-2020
Przykłady zagrożeń