RPO WiM- Ekologiczna inwestycja w Lidzbarku Warmińskim

Prawie 1,98 mln zł będzie kosztowało realizacja projektu, którego głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim. Prace mają zakończyć się jesienią 2018 roku.

Łyna to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym i objęta jest Obszarem Chronionym Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. Projekt, którego realizacja rozpocznie się na początku kwietnia tego roku obejmie uporządkowanie terenu, wykonanie ścieżek turystycznych, pomostu pływającego, małej architektury, energooszczędnego oświetlenia, wycinkę drzew i krzewów w tym gatunków inwazyjnych. W realizacji projektu nie zapomniano także o elementach ekologicznych- w tym budkach dla ptaków i nietoperzy, uli dla owadów, karmników, a także pozostawienie martwych drzew. W projekcie zostaną zastosowane przedsięwzięcia i zastosowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą zahamować postępującą degradacji północnych brzegów Łyny w obszarze silnej presji turystyki. Oczyszczenie terenu głównie z gatunków obcych i inwazyjnych, uzupełnienie siedlisk o typowe dla nich taksony zachowa ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie korytarza i przeciwdziała jego dalszemu niepożądanemu przekształcaniu. Zachowane zostaną najcenniejsze siedliska w tym chronionych gatunków płazów i ptaków. Poprowadzone przedeptami i z pominięciem cennych przyrodniczo miejsc ścieżki zmniejszą presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoi. Koszt projektu wyceniono na blisko 1,98 mln zł,  z czego prawie 1,7 mln zł do dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę dofinansowania projektu podpisano 22 lutego w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar