Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza do składania ofert na  „Świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie”.

 

Miejsce i czas wykonania usługi:

24 miesiące od 16.11.2016r.

 

Specyfikacja abonamentów:

Telefoniczne:

  • 12 abonamentów:

o   darmowe, nielimitowane krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów komórkowych,

o   darmowe, nielimitowane wysyłanie SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy),

o   darmowe, nielimitowane wysyłanie MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (MMS standardowy),

o   darmowe, nielimitowane krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów stacjonarnych,

o   pakiet danych do wykorzystania w ramach dostępu do Internetu w telefonie (minimum 4 GB),

o   możliwość uruchomienia roaming’u.

o   dodatkowo Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

  • naliczanie sekundowe – w przypadku połączeń głosowych dodatkowo płatnych
  • dostęp do serwisu internetowego lub dedykowanego opiekuna, za pomocą którego Zamawiający będzie miał możliwość zarządzać kartami SIM (między innymi: włączanie/wyłączanie usług (np. poczty głosowej) dla poszczególnych numerów/kart SIM, blokadę prezentacji własnego numeru (CLIR), dostęp do rachunku szczegółowego),
  • przeniesienie wszystkich numerów telefonicznych będących obecnie własnością Zamawiającego.
  • 5 abonamentów:

o   darmowe, nielimitowane krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów komórkowych,

o   darmowe, nielimitowane wysyłanie SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy),

o   darmowe, nielimitowane wysyłanie MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (MMS standardowy),

o   darmowe, nielimitowane krajowe połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów stacjonarnych,

o   pakiet co najmniej 200 minut na połączenia wychodzące w obrębie UE;

o   darmowe, nielimitowane połączenia odbierane na terenie UE;

o   Pakiet co najmniej 200MB do wykorzystania na terenie UE;

o   pakiet danych do wykorzystania w ramach dostępu do Internetu w telefonie (minimum 4 GB),

o   możliwość uruchomienia roaming’u.

o   dodatkowo Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

  • naliczanie sekundowe – w przypadku połączeń głosowych dodatkowo płatnych
  • dostęp do serwisu internetowego lub dedykowanego opiekuna, za pomocą którego Zamawiający będzie miał możliwość zarządzać kartami SIM (między innymi: włączanie/wyłączanie usług (np. poczty głosowej) dla poszczególnych numerów/kart SIM, blokadę prezentacji własnego numeru (CLIR), dostęp do rachunku szczegółowego),
  • przeniesienie wszystkich numerów telefonicznych będących obecnie własnością Zamawiającego.

Mobilny dostęp do Internetu:

  • 15 abonamentów:

o   limit przesyłanych danych (minimum) 15GB dla każdego dostępu z prędkością LTE,

o   możliwość korzystania z dostępu do Internetu po wykorzystaniu przydzielonego limitu, lecz z mniejszą prędkością przesyłania danych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie lub na adres e-mail: k.tazbierska@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 13.10.2016 r. do godz. 12:00.

Accessibility Toolbar