EWA plus dla każdego

Dwadzieścia milionów złotych – tyle do rozdysponowania ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w programie pożyczkowym „EWA plus”. W czwartek 13 kwietnia podpisano pierwszą umowę w tym działaniu.

Od grudnia 2014 do listopada 2016 roku w naszym regionie wdrażany był program związany z energetyką obywatelską „Prosument na Warmii i Mazurach”. Kontynuacją tych działań jest autorski program WFOŚiGW w Olsztynie – „EWA plus”, który skierowany jest do osób fizycznych, które chcą np. wykonać termomodernizację swojego budynku lub też zmienić piec centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczny. Głównym założeniem programu jest pobudzenie świadomości mieszkańców Warmii i Mazur, aby przy pomocy dostępnych technologii aktywnie włączyli się w proces budowy tzw. energetyki rozproszonej, która jest oparta na źródłach odnawialnych.

Nowy program ma odmienną formę finansowania niż „Prosument”. Nie są to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka może być częściowo umorzona. Warunkiem jest terminowa spłata 90 proc. należności i wykonane zadanie. Priorytetowym celem programu „EWA plus” jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie. O pożyczki z linii „Energia” można ubiegać się na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.  W linii „Woda” beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe. Trzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.  Zadania w poszczególnych liniach można ze sobą łączyć. Na dofinansowanie Fundusz przeznaczył łącznie 20 mln zł.

Nabór wniosków w programie „EWA plus” rozpoczęto w marcu tego roku. Do tej pory złożono 11 wniosków o dofinansowanie, z czego cztery uzyskały pozytywną ocenę formalno – merytoryczną. Postała część jest sukcesywnie uzupełniana. Jak podkreślił Adam Krzyśków –  Póki co zdecydowaną popularnością cieszą się instalacje związane z wymianą źródeł ciepła – pompy ciepła i kotły na biomasę i taką właśnie inwestycję będzie realizował nasz pierwszy beneficjent, z którym w czwartek 13 kwietnia podpisaliśmy umowę w tym programie. Pieniądze z programu „EWA plus” trafią do Elbląga na zakup i montaż głębinowej pompy ciepła o mocy 11,7 kW. Nowe źródło ciepła będzie ogrzewało nowo powstały budynek mieszkalny o powierzchni  ok. 300 m2.  Dodatkowo zapewni ciepłą wodę użytkową w gospodarstwie domowym. Koszt projektu oszacowano na prawie 65 tys. zł, z czego blisko 58 tys. zł będzie stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Instalacja ma zostać uruchomiona do końca czerwca bieżącego roku.

Więcej informacji dotyczących programu „Ewa plus” uzyskają Państwo telefonicznie 89 522 02 05 lub na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Portal beneficjenta. A także osobiście w punkcie obsługi klienta przy ulicy Prostej 27/28 w Olsztynie.

Accessibility Toolbar