Bezpłatne szkolenie w Ełku

Uprzejmie informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska -Państwowym Instytutem Badawczym, który realizuje projekt CLIMCITIES. W związku z tym informujemy o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach, które w naszym województwie odbędą się w Ełku. Pierwszy termin zaplanowano na 25/26 lipca br.

Szkolenie dotyczy projektu CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”. Projekt jest poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Jest on finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Szkolenia mają na celu dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych. W miastach niekorzystne skutki zmiany klimatu są odczuwane szczególnie dotkliwie. Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym zależy od skuteczności działań lokalnych instytucji, w tym przede wszystkim administracji samorządowej.

Szkolenie w Ełku odbędzie się w dniach 25/26 lipca 2017 r., w Ełku. O dokładnym miejscu organizator poinformuje po zamknięciu listy uczestników. Zgłoszenie odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: climcities.ios.gov.pl/rekrutacja

Accessibility Toolbar