W Olsztynie dyskutowano o pompach ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim  Zespół Doradców Energetycznych był organizatorem bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbyła się 26 czerwca w Olsztynie. Spotkanie skierowane było zarówno do przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz osób fizycznych. Podczas konferencji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące  m.in. budowy pomp ciepła – rodzajów, typów, a także możliwości współpracy z uzupełniającymi źródłami ciepła oraz certyfikaty jakości. Nie zabrakło także zagadnień dotyczących odpowiedniego dobru pompy ciepła z uwzględnieniem charakterystyki budynku, rodzaju ogrzewania i systemu c.w.u. oraz analizy kosztów eksploatacji w porównaniu do innych rodzajów ogrzewania. Konferencja finansowana była z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ.

Prezentacja – Klaster energii

                                               Fot. Grzegorz Siemieniuk

Accessibility Toolbar