Podsumowanie szkolenia

W środę 27 lipca w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko w projektach z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 oraz 5.3 RPO WiM 2014-2020”. W szkoleniu, które organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udział wzięło 60 osób z terenu Warmii i Mazur. Uczestnicy mogli zgłębić temat dyrektyw środowiskowych, procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz wytycznych przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. Na koniec szkolenia odbyła się dyskusja, podczas której odbiorcy mogli wymienić się doświadczeniem oraz skonsultować swoją wiedzę z trenerem Panią Joanną Tomaszkiewicz z Kancelarii Środowiskowej Ronikier i Wspólnicy, Sp. z o.o. w Warszawie.

Szkolenie było bezpłatne i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia.

Prezentacja ze szkolenia

 

 

Accessibility Toolbar