Dziedzictwo naturalne i kulturowe

W dniach 3-13 lipca przy wiejskim kościele gotyckim w Glaznotach w gminie  Ostróda odbył się plener artystyczny. Złożyły się na to dwa wydarzenia: plener malarski i plener rzeźby w kamieniu. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 malarzy z Iławy, Ostródy i Olsztyna oraz 7 rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Wieliczki. Wydarzenie zorganizowano w ramach długofalowego projektu „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach”. To kontynuacja działań, w ramach których we wrześniu 2015 roku społecznościom lokalnym zamieszkującym miejscowości Wzgórz Dylewskich udostępniono kamienny Krąg Wspólnoty Kultur. Tematyka obu przedsięwzięć była osnuta na kanwie zintegrowanego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wzgórz Dylewskich – w wymiarze materialnym i niematerialnym. Celem pleneru było odkodowanie ukrytych potencjałów Wzgórz Dylewskich, wydobycie i pokazanie tych wartości przestrzeni, które nie są oczywiste, a stanowią o wyjątkowości krajobrazowej i niezwykłości dziejowej tej krainy, w kontekście historycznym i mitycznym. Stąd tematami prac malarskich i rzeźbiarskich miały być miejsca nieoczywiste na pierwszy rzut oka, a jednocześnie piękne i warte wyeksponowania. W maju i czerwcu odbyły się objazdy wprowadzające w tematykę pleneru, w celu zainspirowania do podjęcia „innego”, nieoczywistego patrzenia na Wzgórza Dylewskie. Podczas objazdów każdy artysta mógł sporządzić dokumentację fotograficzną tych miejsc i dokonać wyboru obiektu swej akcji artystycznej. Artyści otrzymali także listę literatury oraz wykaz inspiracji kulturowych i przyrodniczych, dotyczących Wzgórz Dylewskich. Wernisaż przewidziany jest na dzień 30 września tego roku, podczas podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa na Wzgórzach Dylewskich, koordynowanych przez Alicję Szarzyńską (kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie) i Wiesława Skrobota (koordynator Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie). Wydarzenie to odbędzie się w gotyckim kościele wiejskim w Glaznotach i w świetlicy wiejskiej w Glaznotach. Współorganizatorem wernisażu będzie Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda. Organizatorami pleneru byli Alicja Szarzyńska i Wiesław Skrobot, którzy są także głównymi organizatorami wrześniowego wernisażu. Finansowego wsparcia udzielił m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda.

Accessibility Toolbar