Daily Archives

23 czerwca 2023
  • Wyniki konkursu „Mały Strażak 2023”

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zakończono ocenę wniosków w ramach naboru „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek […]

  • Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje program dofinansowania „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”. Głównym celem pilotażu będzie zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł […]

  • Znaczna poprawa jakości powietrza w kraju

    Jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza. Mamy najnowsze wyniki pomiarów, wykonanych przez Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska. W porównaniu do pięciu poprzednich sezonów grzewczych wyniki za ostatnią zimę pokazują wyraźną […]

Accessibility Toolbar