Mikołajki. Podpisanie umowy umorzenia części pożyczki

We wtorek 14 września 2021 roku w Mikołajkach podpisano umowę umorzenia części pożyczki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Mikołajkach. Spółka w 2017 roku otrzymała pomoc finansową w wysokości 2 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację oczyszczalni ścieków w Mikołajkach. Kwota umorzenia wyniosła 100 tys. zł, którą to ZWiK Sp. z o.o. planuje przeznaczy na realizację zadania „Budowa osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego i pompowni flotatu na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”. Planowany koszt przedsięwzięcia oszacowano na 2 mln zł, z 1,9 mln zł będą stanowiły środki własne spółki.

 

Accessibility Toolbar