Leśnicy z Młynar pomagają leśnym zapylaczom

Tablice edukacyjne, kłody bartne to tylko niektóre z elementów realizacji projektu „Leśni Zapylacze”, który powstaje w okolicach miejscowości Kwitajny w gminie Pasłęk. Zadanie, które zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, realizują leśnicy z Nadleśnictwa Młynary.

– W ramach wkładu własnego w niedalekim sąsiedztwie miejsca, gdzie staną tablice edukacyjne, wiata i przede wszystkim kłody bartne, przygotowaliśmy hektarową łąkę kwietną, którą współtworzą rośliny miododajne, owadopylne oraz rośliny osłonowe – wyjaśnia Adam Kędziora, nadleśniczy Nadleśnictwa Młynary. –  W sumie zostanie zakupionych 6 kłód bartnych, które zostaną zawieszone w drzewostanie lipowym. W jednej z nich zostaną umieszczone dzikie pszczoły. Mam nadzieję, że po zakończeniu wszelkich prac, miejsce to będzie chętnie odwiedzane szczególnie przez dzieci i młodzież z naszego regionu – dodaje.

W miejscu gdzie stanie wiata i tablice edukacyjne leśnicy planują przeprowadzać cykliczne lekcje terenowe, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. o roli i znaczeniu zapylaczy w przyrodzie.

Umowę dofinansowania zadania „Leśni Zapylacze” podpisano w środę 15 września w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 26 tys. zł.

Accessibility Toolbar