Daily Archives

15 września 2021
 • Leśnicy z Młynar pomagają leśnym zapylaczom

  Tablice edukacyjne, kłody bartne to tylko niektóre z elementów realizacji projektu „Leśni Zapylacze”, który powstaje w okolicach miejscowości Kwitajny w gminie Pasłęk. Zadanie, które zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, realizują leśnicy z Nadleśnictwa Młynary.
  – W ramach wkładu własnego w niedalekim sąsiedztwie miejsca, gdzie staną tablice edukacyjne, wiata i […]

 • Mikołajki. Podpisanie umowy umorzenia części pożyczki

  We wtorek 14 września 2021 roku w Mikołajkach podpisano umowę umorzenia części pożyczki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Mikołajkach. Spółka w 2017 roku otrzymała pomoc finansową w wysokości 2 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację oczyszczalni ścieków w Mikołajkach. Kwota umorzenia wyniosła 100 tys. […]

 • Szkolenie pracowników WFOŚiGW w Olsztynie

  W dniach 13-14 września 2021 roku w Mikołajkach odbyło się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W pierwszym dniu szkolenia omówiono tematykę  związaną z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Drugi dzień szkolenia poświęcony był  m.in. odpowiedzialności pracowniczej oraz przepisom RODO. Szkolenie zostało zakończone wizytą studyjną w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach.

 • Trwa konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

  10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Konkurs skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu. Celem konkursu jest promocja […]