Szkolenie pracowników WFOŚiGW w Olsztynie

W dniach 13-14 września 2021 roku w Mikołajkach odbyło się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W pierwszym dniu szkolenia omówiono tematykę  związaną z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Drugi dzień szkolenia poświęcony był  m.in. odpowiedzialności pracowniczej oraz przepisom RODO. Szkolenie zostało zakończone wizytą studyjną w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach.

Accessibility Toolbar