Ekologiczny patriota

Lokalny patriota to eko patriota” – pod takim hasłem w minioną niedzielę 31 lipca w Szczytnie odbył się Rodzinny Piknik Patriotyczny. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Nasza Ziemia Szczycieńska”. Jednym z motywów pikniku była akcja promocyjna połączoną z konkursem „Lokalny patriota to eko patriota”, której głównym celem była promocja zdrowego dla środowiska stylu życia, świadomej konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.

– Podczas pikniku chcieliśmy przekazać uczestnikom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży czym jest świadoma konsumpcja oraz przybliżyć zasadę tzw. trzech „u”: Unikaj -kupowania zbędnych rzeczy, Użyj – powtórnie, Utylizuj – wyjaśnia Paweł Krassowski- główny organizator wydarzenia. – Szczególny nacisk położyliśmy na tematykę związaną ze świadomą konsumpcją. Chcieliśmy pokazać, że eko patriotą może być każdy – dodaje.

Jednym z punktów pikniku był warsztaty. Każdy z jego uczestników miał okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, że szczególnym uwzględnieniem jej w życiu codziennym. Za prawidłowe odpowiedzi podczas pytań konkursowych uczestnicy otrzymali bawełniane torby ekologiczne z logo WFOŚiGW w Olsztynie oraz nazwą akcji. Każdy z uczestników został zaproszony do namiotu, w którym ekologicznymi wodnymi farbami, flamastrami do tkanin mógł plastycznie przedstawić uzyskaną podczas akcji wiedzę. Później wykonane prace były eksponowane dla publiczności na zawieszonym między drzewami sznurze, wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej tak , aby każdy przechodzień mógł zapoznać się z twórczą stroną projektu. Każdy aktywny uczestnik warsztatów otrzymał dyplom i tytuł Lokalnego Eko Patrioty.

– Mam nadzieję, że każdy z uczestników naszego spotkania od tej pory będzie rozumiał zasady świadomej konsumpcji i szanować będzie dziedzictwo natury, które musi przetrwać dla następnych pokoleń – dodaje Paweł Krassowski.

Accessibility Toolbar