Wzory dokumentów

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność (należy utworzyć dokument w Generatorze Wniosków, dołączyć wymagane załączniki, wysłać go, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać z oryginalnymi dokumentami do siedziby Funduszu)

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Wzory załączników do wniosku o umorzenie pożyczki

Wzory umów

Realizacja umów