„Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów”

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym kursach: „Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów” nt. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Ich organizatorem jest Instytut Ochrony Środowiska.

Szkolenia są organizowane w ramach projektu Klimada 2.0, tj. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” w celu wsparcia samorządów i administracji publicznej w zakresie opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA). Podczas szkoleń zostanie przekazana praktyczna wiedza i umiejętności, które ułatwią tworzenie MPA oraz pozwolą na skuteczne reagowanie na zmiany klimatu.

Pierwszy dzień cyklu szkoleniowego (druga odsłona) startuje 13 października o godz. 8.30!

Formularz wymaga zaznaczenia udziału w każdym dniu cyklu, jednakże nie ma obowiązku udziału w każdym dniu cyklu szkoleniowego.

Na każdy wskazany w formularzu termin uczestnik otrzyma oddzielny link do spotkania.

Tematyka szkoleń:

 • Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu/polityka klimatyczna w mieście/zrównoważony rozwój miast
 • Polityka klimatyczna w mieście
 • Zrównoważony rozwój miast – wybrane zagadnienia
 • Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu
 • Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach
 • Wprowadzenie do planu adaptacji do zmian klimatu
 • Proces opracowania planu adaptacji do zmian klimatu
 • Szacowanie kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu
 • Monitoring realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych zawartych w MPA
 • CRO (ang.: Climate Resilience Officer) – Pełnomocnik ds. odporności klimatycznej
 • Zamówienia publiczne dot. BZI i zazieleniania przestrzeni miejskiej
 • Norma ISO 14001 i 14090

Ważne!

Dla urzędu, z którego pracownicy wykażą się największą frekwencją i aktywnością w trakcie szkoleń, przewidzieliśmy nagrodę.

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3tm46K8  

Szczegółowe informacje oraz harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: https://klimada2.ios.gov.pl/o-szkoleniach/

Accessibility Toolbar