Strażacy z OSP Idzbark chcą zakupić ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

350 tysięcy złotych ma kosztować używany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, którą chcą zakupić strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzbarku. W czwartek 19 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania zakupu wozu.

Jednostka OSP w Idzbarku umiejscowiona jest w centrum gminy Ostróda. W ciągu roku strażacy uczestniczą w wielu wyjazdach do zdarzeń drogowych, interwencji ratowniczych oraz działań gaśniczych. Obecnie druhowie mają na stanie lekki samochód strażacki, co niejednokrotnie uniemożliwia strażakom utrzymanie gotowości bojowej na najwyższym poziomie dla ochrony mienia i życia ludzkiego, ze względu na mały zasób wody w pojeździe i brak miejsca na dodatkowe specjalistyczne wyposażenie. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wyniesie 300 tys. zł. Środki te mają pochodzić z WFOŚiGW w Olsztynie. Z kolei 50 tys. zł ma stanowić wkład własny.

Accessibility Toolbar