Wręczono kolejne promesy w konkursie „Mały Strażak”

Kolejne jednostki OSP z regionu odebrały promesy na zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze pochodzą z programu „Mały Strażak”, który w naszym regionie wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Tym razem środki trafią do strażaków z czterech powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego. Wręczenie promes odbyło się podczas uroczystych apelów: w Starzykowie (powiat iławski), Miłomłynie (powiat ostródzki), Mariance (powiat elbląski) i Łukcie (powiat ostródzki).

– Podobnie jak 15 pozostałych funduszy wojewódzkich, realizujemy program „Mały Strażak” już od trzech lat – mówił podczas uroczystego apelu Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Polega on na doposażaniu OSP w sprzęt osobisty, wyposażenie strażaka – co znacząco podnosi bezpieczeństwo wykonywania przez nich działań.

Podczas spotkań podkreślano jak ważne jest doposażenie strażaków ochotników, którzy z zawodowcami tworzą wspólny system ratownictwa.

– Każde przekazane środki, czy to na Ochotniczą Straż Pożarną, czy Państwową Straż Pożarną, wiążą się z poprawą bezpieczeństwa. Bardzo ważni są ludzie, ale tym ludziom trzeba dostarczyć narzędzia do pracy – mówił warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Tomasz Komoszyński.

Uroczyste apele były także doskonałą okazją do podsumowania działań związanych z dofinansowaniem ochotników.

– Cieszę się, że w naszym województwie w sumie przekazaliśmy ponad dwa miliony złotych w ramach tego programu – mówił wojewoda Artur Chojecki. – Są to stosunkowo niewielkie granty w porównaniu z tak zwanym „Dużym Strażakiem”, w którym mamy do czynienia z bardzo dużymi środkami na zakup samochodów i także większego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku z dofinansowanie z programu „Mały Strażak” otrzymają docelowo 152 jednostki OSP z Warmii i Mazur.

Fot. UG w Miłomłynie/P.Sotnik

Accessibility Toolbar