Daily Archives

10 listopada 2022
  • Wręczono kolejne promesy w konkursie „Mały Strażak”

    Kolejne jednostki OSP z regionu odebrały promesy na zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze pochodzą z programu „Mały Strażak”, który w naszym regionie wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Tym razem środki trafią do strażaków z czterech powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego. Wręczenie promes odbyło się podczas uroczystych apelów: w Starzykowie (powiat […]