„Ciepłe Mieszkanie: – szkolenie dla przedstawicieli gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Zespół Doradców Energetycznych zapraszają pracowników gmin do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, które odbędzie się w w środę 16 listopada o godz. 10. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (ul. Głowackiego 17). Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie maksymalnie dwóch pracowników z gminy. Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie.

Prosimy o przesłanie informacji zwrotnej – zgłoszenia maksymalnie do 16 listopada 2022 do godziny 15.30 na adres ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl – (liczy się kolejność zgłoszeń) – Wiadomości i zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o wiadomość zwrotną następującej treści:

Nazwa gminy: …………………………

Imię i nazwisko oraz telefon osoby biorącej udział.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni: Ewa Doskocz tel. 512 843 778, (89) 522 02 77, e mail: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl; Dawid Olbryś tel. 512 843 783, (89) 522 02 78, e mail: dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl; oraz Rafał Sobolewski tel. 512 843 770, (89) 522 02 08, e mail: rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Accessibility Toolbar