Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym programów Czyste Powietrze,  Mój Prąd oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów, które odbędzie się w dniach:  03.02.2021 r., 10.02.2021 r., 17.02.2021 r., 24.02.2021 r.,  o godzinie 10 (termin do wyboru). Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie: Ewa Doskocz, Dawid Olbryś, Rafał Sobolewski oraz Tomasz Koprowiak. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli gmin. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące zapisów porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą – program Czyste Powietrze, a także możliwości finansowania przedsięwzięć w w/w programach.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej, w związku z powyższym aby wziąć w nim udział, należy zaopatrzyć się (jeśli oczywiście istnieje taka możliwość) w sprzęt komputerowy posiadający kamerę internetową oraz w zestaw słuchawkowy z mikrofonem.
Zalecane jest również wcześniejsze zapoznanie się z aktualną dokumentacją programową dostępną na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja – Program priorytetowy wraz z załącznikami.

Przewidywany czas szkolenia to max. 2,5 godziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Ewą Doskocz : 512 843 778, (89)522 02 77; ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 27.02.2021 r.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:

Tomasz Koprowiak tel. 512 843 768, (89)522 02 79; e-mail t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś tel. 512 843 783, (89) 522 02 78; e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. 512 843 770, (89) 522 02 08; e mail rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Accessibility Toolbar