Bezpłatne webinarium dotyczące energetyki obywatelskiej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. „Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce” w dniu 27 stycznia 2021 roku, w godz. 10:00 – 12:30, dotyczące funkcjonowania energetyki obywatelskiej w Polsce (klastry, spółdzielnie energetyczne, prosumenci). Wśród prelegentów spotkania nie zabraknie Tomasz Koprowiaka- doradcy energetycznego z WFOŚiGW w Olsztynie -, który opowie o wsparciu energetyki obywatelskiej przez WFOŚiGW.

Spotkanie ustanawia Platformę Dyskusyjną w ramach projektu Komisji Europejskiej COME RES – „Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki. Integracja wizji długoterminowych z krótkoterminowymi działaniami”. Rejestracja na wydarzenie poniżej:

Rejestracja 

Zapraszamy decydentów, przedstawicieli władz lokalnych, instytucji wspomagających rozwój energetyki rozproszonej, branżowych stowarzyszeń i instytutów do dyskusji, wyrażenia opinii nt. potrzeb i oczekiwań wdrażających tę energetykę, a przedstawiając ofertę projektów UE i narzędzi wspomagających przygotowanie inwestycji.

Program spotkania:

 • Cel spotkania. Zagadnienia problemowe.
  Ryszard Wnuk, KAPE S.A.
 • Zadania i działania projektu COME RES.
  Piotr Nowakowski, Ryszard Wnuk KAPE S.A.
 • Rozwój energetyki rozproszonej w Klastrach Energii – Usługa systemowa samobilansowania.
  Ryszard Cetnarski, IDEA – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (DIZ), NCBJ
 • Wsparcie energetyki obywatelskiej przez WFOŚiGW.
  Tomasz Koprowiak, WFOŚiGW w Olsztynie
 • Potencjał rozwoju energetyki obywatelskiej Gminy Zalewo
  Rafał Konicz, Urząd Miejski w Zalewie
 • Wskaźniki efektywności mikroinstalacji PV, na wybranym przykładzie.
  Piotr Nowakowski, KAPE S.A.
 • Co przyniesie projekt DRES2Market?
  Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki
 • Pytania i dyskusja.

Załączniki:

Opis projektu

Program webinarium

Accessibility Toolbar