Lidzbark Warmiński przystępuje do programu „Czyste Powietrze”

W środę 20 stycznia 2021 roku kolejna gmina podpisała porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Do tej pory Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał stosowne dokumenty z 20 samorządami z Warmii i Mazur.
Głównym założeniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest likwidacja niskiej emisji i poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program zakłada wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (termomodernizacje). Osiągnięcie celu możliwe jest przez dofinansowanie ww. przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do skorzystania z dotacji. Pracownik Urzędu Miejskiego będzie zajmował się doradztwem w sprawie pozyskiwania funduszy dotacyjnych na zadania związane z czystym powietrzem, czyli na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.
Gminy, które podpisały dotychczas porozumienie z WFOŚiGW w Olsztynie:
 • Gmina Barciany (powiat kętrzyński)
 • Miasto Bartoszyce (powiat bartoszycki)
 • Gmina wiejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
 • Gmina Dubeninki (powiat gołdapski)
 • Gmina Kalinowo (powiat ełcki)
 • Gmina Ryn (powiat giżycki)
 • Gmina Kowale Oleckie (powiat olecki)
 • Gmina Orneta (powiat lidzbarski)
 • Gmina wiejska Ełk (powiat ełcki)
 • Gmina Pasłęk (powiat elbląski)
 • Gmina wiejska Ostróda (powiat ostródzki)
 • Gmina miejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
 • Gmina Dąbrówno (powiat ostródzki)
 • Gmina Tolkmicko (powiat elbląski)
 • Gmina Nidzica (powiat nidzicki)
 • Gmina Kisielice (powiat iławski)
 • Gmina Gołdap (powiat gołdapski)
 • Gmina Kiwity (powiat lidzbarski)
 • Gmina Olecko (powiat olecki)
 • Gmina miejska Braniewo (powiat braniewski)
 • Gmina Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski)

Accessibility Toolbar