KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programów Dotacyjnych: „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja” oraz „Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących” został wydłużony do dnia 30.06.2020 r. (wtorek).

Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 15.04.2020 r. (środa).

Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio u koordynatorów programów. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej. Jednocześnie przypominamy, że WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naborów lub unieważnienia programów z przyczyn od niego niezależnych.

Accessibility Toolbar