II nabór do Ogólnopolskiego Programu Regeneracji Środowiskowej Gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w postaci dotacji w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO (oryginał)
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie / pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji dotyczącymi przyznanej pomocy
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
 5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dla wniosków składanych od 01.04.2020 r.

należy składać we właściwej terenowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej:

 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11,
  10-444 Olsztyn
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10,
  15-027 Białystok
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku, ul. Na Stoku 48,
  80-874 Gdańsk
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17,
  05-075 Warszawa

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

89 522 02 25

89 522 02 26

89 522 02 01

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021
 2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
 4. Załącznik do instrukcji – środki wapnujące
 5. Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe
 6. Załącznik do wniosku dotyczący pomocy de minimis
 7. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku
 8. Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
 10. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dotyczy wniosków składanych od 01.04.2020 r.

Accessibility Toolbar