Daily Archives

31 marca 2020
  • KOMUNIKAT!

    KOMUNIKAT!

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programów Dotacyjnych: „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja” oraz „Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących” został wydłużony do dnia 30.06.2020 r. (wtorek).

    Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 15.04.2020 r. […]