Szkolenie dla przedstawicieli gmin, które podpisały porozumienie z Funduszem

W piątek 9 sierpnia w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się pierwsze szkolenie dla przedstawicieli gmin, które aktywnie włączyły się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

29 lipca  2019 roku weszły w życie zmiany w Programie Czyste Powietrze, które mają usprawnić realizację programu oraz ułatwienie dostępu do niego potencjalnym beneficjentom. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania programu. Każdy samorząd na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie stosownego porozumienia może przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin  – to dla beneficjentów duże udogodnienie. Gminy, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu, w tym m.in. zakresie szkoleń pracowników poszczególnych samorządów. Pierwsze szkolenie odbyło się w miniony piątek w Olsztynie. Wzięło w nim udział kilkanaście osób, które już pomagają beneficjentom programu m.in. w wypełnianiu formularzy. Podczas spotkania omówiono m.in. zasady naboru obowiązujące od 29 lipca br.,  przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w tym wyliczanie dochodu członków gospodarstwa domowego, a także przygotowanie wniosków o płatność.

W najbliższym czasie planowane są kolejne takie szkolenia.

Accessibility Toolbar