Już dziesięć gmin podpisało porozumienie z Funduszem

Dziesięć gmin z Warmii i Mazur podpisało już porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o współpracy przy realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze.

Współpraca pomiędzy samorządami, a WFOŚiGW w Olsztynie ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom naszego regionu przystąpienie do Programu Czyste Powietrze i umożliwić załatwienie formalności na miejscu w najbliższym Urzędzie Gminy, bez  konieczności udawania się do siedziby WFOŚiGW w Olsztynie. Pracownicy wyznaczeni przez burmistrzów i wójtów na miejscu pomogą wypełnić i przyjmą wniosek, pomogą w zweryfikowaniu niezbędnych dokumentów.

Przypominamy, że celem programu  jest ograniczenie emisji CO2 poprzez m. in.  wymianę starego pieca na ekologiczne ogrzewanie. Można także przeprowadzić prace związane z dociepleniem ścian, stropu i dachu budynku, a także  wymienić stare drzwi i okna na nowe.

Poniżej przedstawiamy listę samorządów, które zawarły takie porozumienia w trosce o poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska:

Gmina Barciany (powiat kętrzyński)

Gmina wiejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)

Gmina Dubeninki (powiat gołdapski)

Gmina Kalinowo (powiat ełcki)

Gmina Ryn (powiat giżycki)

Gmina Kowale Oleckie (powiat olecki)

Gmina Orneta (powiat lidzbarski)

Gmina wiejska Ełk (powiat ełcki)

Gmina Pasłęk (powiat elbląski)

Gmina wiejska Ostróda

Accessibility Toolbar