Daily Archives

12 sierpnia 2019
  • Szkolenie dla przedstawicieli gmin, które podpisały porozumienie z Funduszem

    W piątek 9 sierpnia w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się pierwsze szkolenie dla przedstawicieli gmin, które aktywnie włączyły się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
    29 lipca  2019 roku weszły w życie zmiany w Programie Czyste Powietrze, które mają usprawnić realizację programu oraz ułatwienie dostępu do niego potencjalnym beneficjentom. Jedna z najważniejszych […]

  • Już dziesięć gmin podpisało porozumienie z Funduszem

    Dziesięć gmin z Warmii i Mazur podpisało już porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o współpracy przy realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze.
    Współpraca pomiędzy samorządami, a WFOŚiGW w Olsztynie ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom naszego regionu przystąpienie do Programu Czyste Powietrze i umożliwić załatwienie formalności na miejscu w najbliższym Urzędzie Gminy, […]