Stoisko promocyjne Funduszu w Urzędzie Wojewódzkim

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dotycząca pakietu działań dla miast średnich, które zagrożone są marginalizacją. Swój udział w spotkaniu miał także WFOŚiGW w Olsztynie, gdzie na specjalnym stoisku promowano programy dotacyjne i pożyczkowe związane z ochroną środowiska.

 Konferencja odbyła się we wtorek 30 stycznia. Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat wsparcia dedykowanego samorządom lokalnym i przedsiębiorcom. Na pomoc może liczyć 12 miast z Warmii i Mazur- tak zakłada tzw. Pakiet dla Średnich Miast, który szczegółowo podczas konferencji omówili prelegenci: Piotr Zygadło- dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Joanna Budzińska-Lobning- dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych i Bartosz Gołębiowski- menadżer w Departamencie Inwestycji Samorządowych z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pakiet dla Średnich Miast to system wsparcia miejscowości, które mają powyżej 20 tysięcy mieszkańców, nie są miastami wojewódzkimi, i które są zagrożone marginalizacją. Pakiet zakłada wsparcie dla samorządów i dla przedsiębiorców, którzy ulokują się w tych miastach lub tuż przy ich granicach. Wsparcie to po pierwsze preferencje przy staraniu się o fundusze europejskie na wybrane działania, po drugie – preferencje przy staraniu się o pieniądze na modernizację dróg lokalnych, po trzecie – ułatwienia w uzyskaniu inwestycji Funduszu Inwestycji Samorządowych, prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. Według specjalnie stworzonego rankingu w Polsce na 255 średnich miast, aż 122 jest zagrożone marginalizacją. Wśród nich znajduje się 12 miast z Warmii i Mazur: Bartoszyce, Kętrzyn, Braniewo, Szczytno, Giżycko, Olecko, Pisz, Ełk, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Elbląg i Działdowo.

Konferencja w UW w Olsztynie była okazją do zaprezentowania oferty wsparcia dla samorządów i osób fizycznych, którzy w najbliższym czasie planują inwestycje związane z ochroną środowiska.  Na specjalnym stoisku o możliwościach jakie dają programy pożyczkowe i dotacyjne WFOŚiGW informowali uczestników konferencji doradcy energetyczni i specjaliści Zespołu Informacji i Promocji.

Prezentacja „Pakiet dla średnich miast”

Prezentacja „Środki na innowacje. Oferta PARP dla MŚP”

Prezentacja „Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Accessibility Toolbar