Dotacje na usuwanie barszczu Sosnowskiego

W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kontynuuje działania związane z dofinansowaniem zadań dotyczących usuwania barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.  Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Na ten cel Fundusz przeznaczył 200 tys. zł. Beneficjent możne pozyskać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych nieprzekraczających 2 tys. zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego (1 ha rozumie się jako sumę łącznej powierzchni, z której zostanie usunięta roślina. Nabór wniosków, które należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków) potrwa do 28 lutego 2018 roku.

Regulamin programu dotacyjnego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Accessibility Toolbar