Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie

12 par specjalistycznego obuwia pożarniczego otrzymają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Zakup doposażenia osobistego ratowników zostanie dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie od wielu lat wspiera jednostki OSP z naszego regionu. Co roku do jednostek trafia sprzęt i ubranie specjalistyczne za kilkaset tysięcy złotych. W tym roku z programu dotacyjnego, który umożliwia ubieganie się o środki na wyposażenia- dozbrojenia ratownika skorzysta docelowo 88 jednostek. Wśród nich nie zabrakło Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. We wtorek 29 sierpnia w siedzibie podpisano umowę dofinansowania zakupu doposażenia strażaków – ochotników.

– OSP w Młynarach jest największą jednostką w naszej gminie i jedną z najprężniej działających jednostek w powiecie elbląskim – mówi Marek Stanisław Misztal – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. – Tym razem zostaną zakupione buty, ale w minionych latach dzięki dofinansowaniu z Funduszu udało się doposażyć naszych strażaków w inny niezbędny sprzęt przydatny podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych- latarki i hełmy.

OSP w Młynarach skupia w swoich szeregach 75 strażaków, jednak aktywnych jest tylko 25. Rocznie druhowie wyjeżdżają do blisko 100 akcji ratowniczych. Niestety, sprzęt którym dysponują jest już wysłużony.

– Cały czas myślimy o zakupie nowego, średniego lub ciężkiego wozu bojowego – mówi burmistrz Misztal. – Próbowaliśmy pozyskać na to środki, ale niestety nie udało się. Teraz niewykluczone, że skorzystamy z pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie, aby udało się w przyszłości marzenie naszych strażaków zrealizować. Sprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców to dla nas priorytet – dodaje.

We wtorek podpisano też drugą umowę dofinansowania z Gminą Młynary. Tym razem projekt ściśle związany jest z edukacją ekologiczną. Samorząd na ten cel pozyskał 5 tys. zł. Część zadań, w tym ten związany w organizacją akcji „Noc Świętojańska- Rajski Podwórzec”- już udało się zrealizować. Pozostałe akcje i konkursy odbędą się jeszcze w tym roku. W planach jest między innymi organizacja akcji „Drzewko za odpad”, warsztaty dotyczące budowy domków dla owadów, zakup budek lęgowych, czy też narybku do stawu w Sąpach.

– Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ponieważ to filar krzewienia ekologicznych postaw- podsumowuj burmistrz Misztal.

Accessibility Toolbar