Daily Archives

29 sierpnia 2017
  • Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie

    12 par specjalistycznego obuwia pożarniczego otrzymają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Zakup doposażenia osobistego ratowników zostanie dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie od wielu lat wspiera jednostki OSP z naszego regionu. Co roku do jednostek trafia sprzęt i ubranie specjalistyczne za kilkaset tysięcy złotych. W […]