Konkurs Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy do udziału w konkursie „Produkt w obiegu”, którego głównym celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

W konkursie mogą wziąć udział producenci, projektanci, dystrybutorzy, usługodawcy, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby wziąć w nim udział należy zapoznać się regulaminem, wydrukować formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, podpisać, a następnie przesłać (zarówno w formie skanu, jak i w formacie WORD) wraz z dwoma zdjęciami zgłaszanego do Konkursu produktu, na adres e-mail: marcin.gorynia@mtp.pl.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 25 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że konkurs składa się z dwóch etapów:

– I – weryfikacja i ocena zgłoszeń – nominowanie  produktów do etapu II konkursu,

– II – zaprezentowanie nominowanych do II etapu produktów/projektów na wystawie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, 17-19 października 2017 r., dokonanie oceny Jury.

Laureaci otrzymają dyplomy Ministra Środowiska podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017.

Szczegółowe informacje dotyczące konkurs, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska.

kolnkurs 3 kopia

Accessibility Toolbar