RPO WiM- Informacja dotycząca działania 4.1

Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Termin zakończenia naboru wydłużono do 31 sierpnia 2017 roku. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380. Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.

Accessibility Toolbar