Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”. Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii. Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

  1.        przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;
  2.        pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;
  3.        uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
  4.        uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Konkurs przeznaczony dla przedstawicieli klastrów energii, lub instytucji/ przedsiębiorstw planujących stworzyć klaster energii, a także dla osób zainteresowanych tematyką klastrów energii. Departament Funduszy Europejskich przewiduje nagrodę dla autorów trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych w postaci statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych
i wyróżnionych fotografii w materiałach promujących ideę klastrów energii. Termin dostarczenia fotografii wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej na adres poczty elektronicznej konkursfoto.energia@me.gov.pl, zostaje ustalony na dzień 19 czerwca 2017 r.

Accessibility Toolbar