Daily Archives

25 maja 2017
  • Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej

    Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”. Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii. Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

           przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;
        […]