Skład Komisji Oceny Projektów – Działanie 5.3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 w ramach Działania  5.3 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca informuje poniżej o składzie Komisji Oceny Projektów w ww. konkursie:

 1. Kowenicka Aneta – Przewodniczący/Sekretarz KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 2. Bodzek Piotr Józef – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 3. Bogacki Piotr – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 4. Brzóska Katarzyna – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 5. Grajewska Beata ­– członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 6. Janiszewska Lucyna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 7. Krzysztoń-Rzodkiewicz Aleksandra – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 8. Leśnicki Tomasz – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 9. Nowik Paweł – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 10. Olbryś Dawid – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 11. Otulakowski Krzysztof – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 12. Palmowska Grażyna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 13. Pasławska-Hurło Marta – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 14. Ratkiewicz Olga – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 15. Sieklucki Michał ­– członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 16. Teodorowicz Hanna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 17. Zaborowska Marianna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)

Accessibility Toolbar