RPO WiM- Lista wniosków działania 5.2 po ocenie formalnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi procedurami zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Lista wniosków po ocenie formalnej

Accessibility Toolbar