Daily Archives

28 grudnia 2016
  • RPO WiM- Lista wniosków działania 5.2 po ocenie formalnej

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi procedurami zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

    Lista wniosków po ocenie formalnej

  • Zaproszenie na konferencję „Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespłem Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji ,,Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”, która odbędzie się 10 stycznia 2017 roku od godz. 10 w Hotelu HP Park w Olsztynie. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz […]