Zaproszenie na konferencję „Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespłem Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji ,,Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”, która odbędzie się 10 stycznia 2017 roku od godz. 10 w Hotelu HP Park w Olsztynie. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz potencjalnych prosumentów. Rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce, pomimo ciągłego rozwoju, jest stosunkowo młody i niestety często można spotkać niewłaściwie zaprojektowane lub wadliwie wykonane instalacje fotowoltaiczne. Konferencja jest próbą odpowiedzi jak uchronić się przed ryzykiem związanym z powstaniem inwestycji wyposażonej w nieprawidłowo funkcjonujący system fotowoltaiczny. Spotkanie finansowane jest z projektu ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: b.kowalska@fundusz.olsztyn.pl do 4 stycznia 2017 roku. Informujemy, że w związku z ograniczoną liczbę miejsc (100 osób) o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-522-02-38.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Accessibility Toolbar