Zgłaszanie nadużyć

 

WFOŚiGW w Olsztynie zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub konfliktu interesów. Zgłoszenia można dokonać:

  • na adres poczty elektronicznej: zdarzenia@wfosigw.olsztyn.pl
  • pocztą na adres: WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Nadużycia”
  • osobiście

Wraz ze zgłoszeniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie podejrzenia wystąpienia nadużycia. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane (zgodnie z art. 212 kk).

Accessibility Toolbar