Daily Archives

18 listopada 2016
 • Zgłaszanie nadużyć

   

  WFOŚiGW w Olsztynie zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub konfliktu interesów. Zgłoszenia można dokonać:

  na adres poczty elektronicznej: zdarzenia@wfosigw.olsztyn.pl
  pocztą na adres: WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Nadużycia”
  osobiście

  Wraz ze zgłoszeniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie podejrzenia wystąpienia nadużycia. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe […]

 • Fladry chronią przed wilkami

  Ponad 7 tysięcy metrów fladr przekazano rolnikom z Warmii i Mazur, na pastwiskach których wilki zaatakowały zwierzęta gospodarskie. Zakup zabezpieczeń, które mają odstraszyć drapieżniki, był możliwy dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fladry to kawałki jaskrawoczerwonego materiału, które skutecznie odstraszają wilki. Ta forma zabezpieczenia jest jedną z najskuteczniejszych metod […]