Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Aglomeracje – przypomnienie o obowiązku uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

  WFOŚIGW w Olsztynie przypomina, że na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

  Tym samym, po roku 2020 […]

 • Procedury administracyjne (ustawy: prawo wodne oraz prawo budowlane) a Program Priorytetowy Moja Woda

  WFOŚiGW w Olsztynie przypomina, że zgodnie z  art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) zbiorniki wodne napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, mogą być wykonywane na podstawie uproszczonej procedury zgód wodnoprawnych, wymagają bowiem […]

 • „Edukacja ekologiczna”- wznowienie naboru wniosków od 17 lipca 2020

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programu Dotacyjnego: „Edukacja ekologiczna” został wydłużony do dnia 30.09.2020 r. (środa).
  Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 17.07.2020 r. (piątek).
  Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio u koordynatora programu. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej. Jednocześnie przypominamy, że WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naborów lub unieważnienia programów z przyczyn od niego niezależnych.

 • 1 lipca rusza nabór wniosków w programie „Moja Woda”

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie  określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia […]

 • Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

  WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy
  – Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy […]

 • Fundusz dofinansuje modernizację systemu grzewczego w Górowie Iławeckim

  1,68 mln zł będzie kosztowała modernizacja systemu grzewczego wraz z rozbudową źródła ciepła w Górowie Iławeckim. 1, 4 mln zł tej kwoty będzie stanowiła preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie. Inwestycja docelowo ma zakończyć się pod koniec 2022 roku.
  Beneficjentem środków jest Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” Sp. z […]