Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Harmonogram spotkań dotyczące Programu „Czyste Powietrze”- 1-6 października

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. Szkolenia dotyczące programu „Czyste Powietrze” odbędą się we wszystkich gminach w województwie warmińsko-mazurskim. W trakcie spotkania omówione zostaną założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedura składania […]

 • Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
  Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. Szkolenia dotyczące programu „Czyste Powietrze” odbędą się we wszystkich gminach w województwie warmińsko-mazurskim. W trakcie spotkania […]

 • Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

  Cel Programu

  Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą […]

 • Kolejne spotkania dotyczące programu „Czyste Powietrze”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
  Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. Szkolenia dotyczące programu „Czyste Powietrze” odbędą się we wszystkich gminach w województwie warmińsko-mazurskim. W trakcie spotkania […]

 • W Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu WFOŚiGW

  Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają w Polsce od 25 lat. Z okazji jubileuszu zorganizowano w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie konferencję prasową, wystawę fotograficzną oraz debatę ekspercką.  W spotkaniu wzięli udział Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ireneusz Stachowiak, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz […]

 • Uwaga! Informacja dotycząca opłat za sporządzenie aneksu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z obowiązującymi zasadami Fundusz pobiera opłatę w wysokości 100 zł za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki. Opłatę Beneficjent uiszcza na konto – Bank Gospodarstwa Krajowego nr 23 1130 1189 0025 0129 5620 0003.

  Należność należy wpłacić przed podpisaniem aneksu.