Aktualności

Aktualności

 • „Czyste Powietrze”. Ważny komunikat!

  Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej […]

 • Uwaga! Są dotacje dla pszczelarzy

  Sto tysięcy złotych- tyle wynosi alokacja środków w konkursie „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko – mazurskim”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2022 roku.
  O dotacje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż […]

 • Stoisko promocyjno-informacyjne w Lubajnach

  W niedzielę 31 lipca specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wzięli udział w Bitwie Regionów – Piknik z Produktem Polskim”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
  Piknik […]

 • Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

  WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że istnieje możliwość zawierania nowych porozumień oraz aneksów do podpisanych już porozumień. Gminy chętne do uzyskania wsparcia i uczestnictwa w programie Czyste Powietrze powinny zgłosić deklarację chęci zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia na adres mailowy: info@wfosigw.olsztyn.pl (ze wskazaniem w treści  osoby do kontaktu w sprawie).
  Treść porozumienia wraz z załącznikami oraz […]

 • Energia ze słońca zasili oczyszczalnię w Miłakowie

  Na ponad 180 tys. zł wyceniono zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która już w sierpniu rozpocznie produkcję energii na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie. Montaż finansowy zadania stanowi dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Umowy dofinansowania podpisano w poniedziałek 25 lipca w siedzibie Funduszu. […]