Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Wznowienie naboru – program Czyste Powietrze

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 21 stycznia 2019 roku zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.
  Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.
  Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy […]

 • Szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

  W dniach 17-18 stycznia w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych. W spotkaniach wzięło udział 19 osób z województwa warmińsko-mazurskiego
  Szkoleniem przyszłych specjalistów zajmuje się Zespół Doradców Energetycznych istniejący przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W spotkaniach tych uczestniczą osoby, które uzyskały rekomendacje władz gminnych.
  – Podczas szkolenia kandydaci […]

 • Dwudniowe szkolenie dla energetyków gminnych

  W dniach 17 – 18 stycznia doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprowadzą drugi blok szkoleniowy dla kandydatów na energetyków gminnych. W trakcie pierwszego dnia szkolenia przedstawione zostaną tematy związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i usługowych, systemami ogrzewania i przygotowania ciepła na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia oraz  zasadami doboru mocy zamówionej […]

 • Ostatnie szkolenie dla pracowników socjalnych

  Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich głównym organizatorem byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warmińsko-Mazurski […]

 • Pierwsze umowy z „Czystego Powietrza” podpisane!

  Pierwsi beneficjenci podpisali umowy dotacji w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Łączny koszt całkowity pierwszych dziecięciu inwestycji wyniósł ponad 250 tysięcy złotych,  z czego ponad 107 tysięcy złotych to dotacje.
  Po trzech miesiącach po uruchomieniu naboru w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” pierwsi beneficjenci podpisali umowy dofinansowania wymiany lub też montażu nowych źródeł ciepła. W środę 9 stycznia […]

 • W środę zostaną podpisane pierwsze umowy z programu Czyste Powietrze

  W środę, 9 stycznia 2019 r. o godzinie 12 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbędzie się podpisanie pierwszych umów dotacji z rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
  Dofinansowanie trafi do dziesięciu właścicieli nowo budowanych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie naszego województwa. Zgodnie z założeniami programu, właściciele tych budynków otrzymają dofinansowanie do zakupu […]